Ვადები

ვებგვერდზე შესვლით https://www.jwtrubber.com, თქვენ ეთანხმებით, რომ ხართ დაცული მომსახურების ამ პირობებით, ყველა მოქმედი კანონით და რეგულაციით და ეთანხმებით, რომ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი მოქმედი ადგილობრივი კანონის შესრულებაზე. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ პირობას, გეკრძალებათ ამ საიტის გამოყენება ან წვდომა. ამ ვებგვერდზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებებისა და სასაქონლო ნიშნების კანონით.

გამოიყენეთ ლიცენზია

ნებადართულია მასალების (ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის) ერთი ასლის დროებით გადმოტვირთვა JWT ვებსაიტზე მხოლოდ პირადი, არაკომერციული გარდამავალი სანახავად. ეს არის ლიცენზიის მინიჭება და არა საკუთრების უფლების გადაცემა და ამ ლიცენზიით თქვენ არ შეგიძლიათ:

მე. შეცვალეთ ან დააკოპირეთ მასალები;
ii გამოიყენეთ მასალები ნებისმიერი კომერციული მიზნისთვის, ან ნებისმიერი საჯარო ჩვენებისთვის (კომერციული ან არაკომერციული);
iii JWT ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის დეკომპილირების ან შებრუნების მცდელობა;
iv ამოიღონ ნებისმიერი საავტორო უფლება ან სხვა საკუთრების აღნიშვნა მასალებიდან;
v გადასცეს მასალები სხვა პირს ან "ასახოს" მასალები ნებისმიერ სხვა სერვერზე.

 ეს ლიცენზია ავტომატურად შეწყდება, თუ თქვენ დაარღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას და ნებისმიერ დროს შეიძლება შეწყდეს JWT– ით. ამ მასალების ნახვის დასრულებისთანავე ან ამ ლიცენზიის შეწყვეტისთანავე თქვენ უნდა გაანადგუროთ თქვენს ხელთ არსებული ნებისმიერი გადმოწერილი მასალა ელექტრონული თუ დაბეჭდილი ფორმატით.

პასუხისმგებლობის უარყოფა

JWT ვებსაიტზე მასალები მოცემულია როგორც არის. JWT არ იძლევა გარანტიებს, გამოხატულ ან ნაგულისხმევ, და ამით უარყოფს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეუზღუდავად, ნაგულისხმევ გარანტიებს ან სავაჭრო თვისებებს, კონკრეტული მიზნისათვის შესაბამისობას, ან ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევას ან უფლებების სხვა დარღვევას.
გარდა ამისა, JWT არ იძლევა გარანტიას და არ აკეთებს რაიმე სახის განცხადებებს მის ვებგვერდზე მასალების გამოყენების სიზუსტეზე, სავარაუდო შედეგებზე ან საიმედოობაზე, ან სხვაგვარად დაკავშირებულ მასალებზე ან ამ საიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტებზე.

შეზღუდვები

არავითარ შემთხვევაში არ იქნება JWT ან მისი მომწოდებლები პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის ზიანისათვის (მათ შორის, შეუზღუდავად, მონაცემების ან მოგების დაკარგვისთვის, ან ბიზნესის შეფერხების გამო), რომელიც გამოწვეულია JWT ვებსაიტზე მასალების გამოყენების ან უუნარობის გამო, თუნდაც JWT ან JWT უფლებამოსილი წარმომადგენელი ინფორმირებულია ზეპირად ან წერილობით ასეთი დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ. ვინაიდან ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა შეზღუდვას ნაგულისხმევ გარანტიებზე, ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას შემდგომი ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

მასალების სიზუსტე

JWT ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. JWT არ იძლევა გარანტიას, რომ მის ვებგვერდზე არსებული ნებისმიერი მასალა არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. JWT– ს შეუძლია შეცვალოს ცვლილებები მის ვებგვერდზე განთავსებულ მასალებში ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე. ამასთან, JWT არ იღებს ვალდებულებას მასალების განახლებისთვის.

ბმულები

JWT არ განიხილავს ყველა ვებსაიტს, რომელიც დაკავშირებულია მის ვებგვერდზე და არ არის პასუხისმგებელი ამგვარი დაკავშირებული საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ გულისხმობს საიტის JWT- ს მიერ მოწონებას. ნებისმიერი დაკავშირებული ვებგვერდის გამოყენება მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა.

ცვლილებები

JWT– ს შეუძლია გადახედოს მომსახურების ამ პირობებს თავისი ვებ – გვერდისთვის ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე. ამ ვებგვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ მომსახურების პირობების იმდროინდელ ვერსიას.

მმართველი კანონი

ეს პირობები რეგულირდება და განიმარტება ჩინეთის კანონების შესაბამისად და თქვენ შეუქცევადად წარუდგენთ სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას ამ შტატში ან ადგილას.

შეიტყვეთ მეტი ჩვენი კომპანიის შესახებ